Zonneparkonderhoud.nl

Groen- en landschapsbeheer
Over Zonneparkonderhoud.nl

Zonneparkonderhoud.nl is onderdeel van Sweet Lake Farm.

Sweet Lake Farm stelt zich ten doel om door middel van onderhoud en eventueel begrazing de vegetatie in zonneparken in balans te brengen met de natuurlijke omgeving en de organismen die erin leven. Het streven is het creƫren van een kruidenrijk grasland dat aantrekkelijk is voor begrazing, insecten, kleine dieren en vogels. Bij groen- en landschapsbeheer met oog voor de natuur ontstaat een gevarieerde vegetatie wat leidt tot een toename van biodiversiteit. Uiteraard wordt de wens van de opdrachtgever voorop gesteld.